Με την υπ’ αριθμ. 1084/27-01-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΓΙΑΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με έδρα την Λεωφόρο Σχιστού 89 Κερατσίνι, σύμφωνα με το ν. 4177/2013 και το άρθρο 133 παρ. 5 της Υ.Α. Α2-718/31-07-2014 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» επειδή, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η ως άνω Υπηρεσία, διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση καυσίμων στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση (μπρικέτες ξύλου) επί της συσκευασίας των οποίων δεν υπήρχαν ενδείξεις κατά παράβαση του άρθρου 133 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-718/31-07-2014.