ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1108/08-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝ. ΝΙΝΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΝ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, Αγ. Κωνσταντίνου 11-13 Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 29/05/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών σε γυναικεία ρούχα στη βιτρίνα του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.