ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1116/8-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, Χαρ. Τρικούπη 18,ΑΘΗΝΑ,

διότι ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας την 2/06/2015, διαπιστώθηκε ότι “ο σολωμός στον ατμό” που σερβίρεται, δεν αναγράφεται στον τιμοκατάλογο ως “ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ” αν και βρέθηκε στην κατάψυξη του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 § 4β των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.