Με την υπ’ αρ. 11181/6-11-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «BEQAJD. RRAPI» με έδρα Γούναρη 29 στον Πειραιά για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 30-10-2018 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «μπιφτέκι λαχανικών», το οποίο βρέθηκε στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).