Με την υπ’ αρ. 1129/5-02-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) στην επιχείρηση «Gpoil Fuels & Gas», που εδρεύει στη Π. Ράλλη 71 στον ΑΓ. Ι. Ρέντη, για τους παρακάτω λόγους: Σε έλεγχο για την εφαρμογή του Ν. 4177/13 που διενεργήθηκε στις 29-01-2020 στο Πρατήριο Υγρών Καυσίμων επί της οδού Π. Ράλλη 71 στον Αγ. Ι. Ρέντη, διαπιστώθηκε σφάλμα μετρητή καυσίμων σε ένα ακροφύσιο της αντλίας πετρελαίου κίνησης με ένδειξη λιτρομέτρου -0,8% γεγονός που συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 §3α του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/08-08-2013).