Με την υπ’ αρ. 11301/13-11-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ» με έδρα στην οδό Αεροπόλεως & Θηβών 21 στον  Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 2/11/2018 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το προϊόν «λεμονάδα lux 330 ml», κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).