ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1201/16-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

HOSSAIN MD ZAKIR MD AFSAR ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, Υπ. Πανεπιστημίου 35, Αθήνα

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 08-06-2015, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προιόν “coca cola 1,5l” ως μεμονωμένο προιόν, ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: 03-09-15/04Q0251GT2. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 § 7 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.