ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1241/16-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

«ΜΥΚΟΝΟΣ GRILL» ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΣΑΜΙΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ, Κοραή 7, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 08/06/2015, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ότι το κεμπάμπ είναι κατεψυγμένο ενώ αυτό βρέθηκε στον καταψύκτη του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 § 4β των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.