Με την με αρ. πρωτ. 1242/23-02-18 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 6.000 € (εξι χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με έδρα επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων 55Β, στο Ηράκλειο Κρήτης, και για το υποκατάστημα της επί των οδών Αναπάυσεως 7 και Επαμεινώνδα στο Περιστέρι, για παραπλανητική-ανακριβή αναγραφή επί της πινακίδας πώλησης της σύνθεσης ή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και άλλων πληροφοριών για τα προϊόντα κατά παράβαση των Αρθρ. 1§1 και 2§1Γ, της Υ.Α. 91354 «Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).