ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1249/18-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΜΕΡΜΗΓΚΑ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. HOT-HOT ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, Πραξιτέλους 2 – Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 11-06-2015, διαπιστώθηκε έλλειψη αναγραφής «κατεψυγμένο» για τα προϊόντα «Μπιφτέκι Αμερ. Orig. Burger 200gr» & «Rib-Eye Βραζιλίας» στους τιμοκαταλόγους που ήταν ανηρτημένοι στον τοίχο εντός του καταστήματος. Τα ανωτέρω ήταν κατεψυγμένα σύμφωνα με το αρ. 105599/11-6-2015 Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο της εταιρείας ΛΑΒΔΑΣ FOODSERVICE ΕΠΕ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ & ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Τα ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις του άρθρου 10 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 § 4β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.