Με την υπ’ αρ. 12632/20-12-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα στη Πλατεία Ελευθερίας 2 στον Κορυδαλλό, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 10/12/2018 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε η μη αναγραφή  της ένδειξης «κατεψυγμένο» στον τιμοκατάλογο για το είδος «κρουασάν σοκολάτα», κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).