Με την υπ’ αρ. 12633/19-12-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€) στην επιχείρηση «ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Δ.Τ.Ε. ΚΑΙ Ι. ΙΚΕ» με έδρα επί της Πέτρου Ράλλη 74 στο Αιγάλεω, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 10-12-2018 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της Πλ. Ελευθερίας 12 στον Κορυδαλλό, διαπιστώθηκε ότι για το είδος «κουραμπιέδες» δεν υπήρχε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).