Με την αρ. πρωτ. 1291/05-07-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «PETIT» ΑΥΓΕΡΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, Αγίου Κωνσταντίνου 6, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 25-06-2019, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα διέθετε τιμοκατάλογο με τιμές διαφορετικές από τις τιμές (καφέδες) που ίσχυαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (efood) χωρίς να ενημερώνεται ο καταναλωτής με αποτέλεσμα την παραπλάνησή του πληρώνοντας περισσότερα μέσω της παραγγελίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.