ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1310/26-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

«NTΑΡΛΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας στις 18/06/2015, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφε την ένδειξη «κατεψυγμένα» σε πινακίδα με τις σφολιάτες τα οποία βρέθηκαν να πωλούνται στην προθήκη βιτρίνα της επιχείρησης κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2§1β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.