Με την υπ’ αρ. 13227/19-12-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (€500) ευρώ στην επιχείρηση «ΛΟΥΛΑΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα επί της οδού Φιλαρέτου 109, στην Καλλιθέα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 11/12/2017 στο αρτοζαχαροπλαστείο της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Ναυαρίνου 4, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στον άρτο και στα αρτοπαρασκευάσματα δεν αναγραφόταν η τιμή ανά κιλό κατά παράβαση του άρθρου 26 παρ. 3 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017).