(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

          Με την υπ’ αρ. 13306/21-12-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΒΑΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με έδρα επί της οδού Ευαγγελιστρίας 47, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 13/12/2017 στο ανωτέρω κρεοπωλείο διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν επί της πινακίδας πώλησης η προέλευση – καταγωγή για το είδος «Φιλέτο γαλοπούλας», κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 1Δ της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).