Με την υπ’ αρ. 13376/11-12-2015 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση εστίασης «ΘΕΟΧΑΡΗ Β – ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ Α. Ο.Ε.» με έδρα επί της Λεωφόρου Ειρήνης 144, στο Πέραμα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα μαζικής εστίασης στις 3-12-2015, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)», κατά παράβαση του άρθρου 91§2 της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).