ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1339/30-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση,

ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕ Ε & ΣΙΑ ΕΕ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ 6 – ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΑ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 22/06/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών σε μπύρες στη βιτρίνα-ψυγείο του περιπτέρου, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 §2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.