(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αριθμ. 13432/21-12-2017 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 47 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από ελεγκτές της ανωτέρω υπηρεσίας στις 15-12-2017 στο κρεοπωλείο της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 47 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση έτοιμο μη προσυσκευασμένο κιμά, κομμένο εκ των προτέρων, κατά παράβαση του άρθρου  20 παρ. 1 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)