Με την υπ’ αρ. 13478/28-12-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΓΚΑΝΑ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΑ» με έδρα Ελ. Βενιζέλου 36,  Πειραιάς, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 18/12/2017 στο αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της Λ. Ειρήνης 20, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το προϊόν «χριστουγεννιάτικο κέικ», κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).