Με την υπ’ αριθμ. 13706/22-12-2016 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «H & MHENNES & MAURITZA.E.» με έδρα στην Αθήνα, Φιλικής Εταιρείας 14, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από ελεγκτές της ανωτέρω υπηρεσίας στις 15-12-2016 στο υποκατάστημα πώλησης υποδημάτων της ανωτέρω επιχείρησης εμπορίας ειδών ένδυσης & υπόδησης που βρίσκεται επί των οδών Β. Γεωργίου Α., Φίλωνος & Νοταρά, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στον χώρο πώλησης των υποδημάτων δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα στην οποία να απεικονίζονται τα εικονογράμματα που ορίζονται στο παράρτημα Ι των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με τις αντίστοιχες γραπτές ενδείξεις ως επεξήγηση, κατά παράβαση του άρθρου 81 §3 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)