Με την υπ’ αριθμ. 13749/17-12-2015 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «J & KΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με έδρα Κλεισθένους 39, στην Αγία Παρασκευή, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 9-12-2015 σε υποκατάστημα της ανωτέρω εταιρείας που βρίσκεται επί της Πλατείας Ελευθερίας 12, στον Κορυδαλλό, διαπιστώθηκε ότι για το είδος «τσουρέκι με λευκή σοκολάτα» δεν υπήρχε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο σημείο πώλησης ή επί του προϊόντος, κατά παράβαση του άρθρου 1 § 2 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014)