ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1379 / 03-07-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500  (πεντακοσίων  ευρώ) στην επιχείρηση  

<< ΑΡΤΟΖΥΜΙΑ  Ευστ. Πίσσα 83-87 ,  Αθήνα  >> ,

διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις  26 /06/2015, διαπιστώθηκε η  μη αναγραφή της ένδειξης κατεψυγμένο, σε σφολιάτες οι οποίες βρέθηκαν να πωλούνται, σε προθήκες εντός του καταστήματος  ”  κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 2  παρ 1β  της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ