Με την υπ’ αρ. 13837/23-12-2015 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΙΩΣΗΦ Χ. ΣΦΕΤΣΑΣ» με έδρα επί της οδού Ειρήνης 12, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα μαζικής εστίασης στις 15-12-2015 διαπιστώθηκε ότι το είδος «γαρίδες ψητές Ν1», το οποίο βρισκόταν εντός του καταψύκτη του καταστήματος, πωλείτο χωρίς να υπάρχει στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο», κατά παράβαση του άρθρου 91§4β της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).