Με την υπ’ αριθ. 13887/27-08-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00), στην εταιρεία BAZAAR A.E.  για παράβαση των διατάξεων  της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Λ. Πεντέλης 146 – 148 στα Βριλήσσια στις 16-08-2018, διαπιστώθηκε απαίτηση ή είσπραξη υψηλότερης τιμής χρέωσης στο ταμείο από αυτή που αναγραφόταν στην πινακίδα στο σημείο έκθεσης ενός είδους, κατά παράβαση του άρθρου 2§9  των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., όπου τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 14γ της με αριθ. 91354/2017 Υ.Α. με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ ανά κωδικό προιόντος. Το ανωτέρω συνολικό ποσό προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/13 έχει διπλασιαστεί λόγω περίπτωσης υποτροπής.