Βάσει της υπ.αρ.OIK.13973/13-12-18 απόφασης της υπηρεσίας μας, επιβάλλουμε  πρόστιμο ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ(1500 €), σύμφωνα με το άρθρο 4 ΠΑΡ.1 ΤΗΣ ΚΥΑ 45231/17/ΦΕΚ 1445/ΤΕΥΧΟΣ Β/27-4-2017/ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 65 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4446/2016(Α’ 240), στην επιχείρηση «ΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ-Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 11 ΓΛΥΦΑΔΑ(διακριτικός τίτλος like11yournails)» επειδή σύμφωνα με έλεγχο που διενεργήθηκε στις 6/7/18 από τη ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω επιχείρηση κατά την ημέρα του ελέγχου, ΔΕΝ ΔΙΕΘΕΤΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ(POS).