ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1399/13-05-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. «Η ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ Α.Ε.» ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ, Αρμοδίου 45, Βαρβάκειος, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28-04-2016,διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προιόν «ΠΟΔΙΑ ΑΡΝΙΣΙΑ ΝΩΠΑ 4,99 ΕΥΡΩ ενώ βάσει του Τ.Δ.Α. Νο 401-25/04/16της εταιρείας ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ Α.Ε.), τα ανέγραφε ως «ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΨΥΞΗΣ», κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 § 1 & 26 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.