Με την αρ. πρωτ. 14/13-01-20 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 80 & 3Aτης Υπουργικής Απόφασης με αρ. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση του AKTER FATEMA ΨΙΛΙΚΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Αχαρνών 168, Αθήνα, για μη κατοχή παραστατικού εμπορίας τροφίμου.