ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1448/11-07-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΣΑΡΑΚΑΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ Υπ. Πύρρου 1, Παγκράτι, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 04-07-2018, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής/προέλευσης στο σνίτσελ κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.