Με την υπ’ αριθμ. 1500/27-7-2016 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» που εδρεύει στον Πόρο για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 19/7/2016 στην καφετέρια της ανωτέρω επιχείρησης στη παραλία Πόρου, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αναρτημένος τιμοκατάλογος σε εμφανές σημείο, στην εξωτερική όψη της κυρίας εισόδου του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 90 παρ. 2 της Υ.Α. Α2-718/2014