Με  την   υπ’ αρ.  15038/6-12-17   απόφαση  της  Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο  ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.000 €), βάσει του άρθρου 2 παρ.14 Α του ΦΕΚ 2983/30-8-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ, για παράβαση του άρθρου 2 παρ.1 της υπ.αρ.απόφασης 91354/ΦΕΚ 2983/ 30-8-17 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΠΠΥ» προς την εταιρία «Ι/Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ-ΕΔΡΑ: Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 80 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ » και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ.1 του Ν.4177/13  επειδή ,  κατά τον έλεγχο που  διενήργησαν στις 27/11/17 αρμόδιοι υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας  στην επιχείρηση «Ι/Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ- υποκατάστημα ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 298 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ,  διαπίστωσαν ότι, κατά την ημέρα του ελέγχου, τα προιόντα «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ SKIP 16 ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ACTIVE CLEAN » και «ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ENERGIZER ΑΑΑ(4+2 ΔΩΡΟ) » δεν είχαν τιμή στο ράφι του καταστήματος.