Με την αρ. πρωτ.1559/27-07-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΚΥΛΙΚΕΙΟ – Ελ. Βενιζέλου 2 (ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ), Αθήνα, ΑΦΜ: 038869779, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, διότι σε έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 19-07-2018 διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας με την τιμή πώλησης στις καραμέλες που πωλούντο εντός του κυλικείου  κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. Το ανωτέρω ποσό βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 ορίζεται στο διπλάσιο, ήτοι στις 2.000€, επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει υποπέσει δύο φορές στην ίδια παράβαση εντός τριετίας.