Με την υπ’ αρ. 1624/10-02-2015 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση εστίασης «ΓΕΥΣΙΠΛΟΥΣ» Α. & Κ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα επί της Ακτής Ποσειδώνος 38 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα στις 3/02/2015, διαπιστώθηκε ότι το είδος «ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΙΚΗ», το οποίο ήταν κατεψυγμένο πωλούνταν χωρίς να υπάρχει στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ» κατά παράβαση του άρθρου 91§4β της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).