Με την με αρ. πρωτ. 1651/14-3-18 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «I. ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα επί της οδού Στρ. Καραϊσκάκη 97, στο Χαϊδαρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 05/03/2018, διαπιστώθηκε η ΜΗ αναγραφή επί του τιμοκαταλόγου του καταστήματος της ένδειξης «κατεψυγμένο», όπου αυτό απαιτείται, γεγονός που αποτελεί παράβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71§3Β της Υπουργικής Απόφασης 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).