Με την υπ’ αριθμ. 1671/26-08-2016 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΕΜΜ. ΡΟΥΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει στην Ντάπια στις Σπέτσες για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 17/08/2016 στο κατάστημα μαζικής εστίασης (καφετέρια) της εν λόγω επιχείρησης, που βρίσκεται στην Ντάπια στις Σπέτσες, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αναρτημένος τιμοκατάλογος σε εμφανές σημείο στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου , κατά παράβαση του άρθρου 90 παρ. 2 της Υ.Α. Α2-718/2014.