Με την υπ’ αριθμ. 1682/25-08-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1000) στην επιχείρηση εστίασης «ΑΝΑΣΤ. Ν. ΡΟΥΣΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Ντάπια στις Σπέτσες, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 της Υ.Α. Α2 – 718/14.

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 17-08-2016 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αναρτημένος τιμοκατάλογος σε εμφανές σημείο, στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 90 παρ. 2 της ιδίας Υπουργικής Απόφασης.