Με την υπ’ αρ. 1709/27-02-2020 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με έδρα στην οδό Αγίου Δημητρίου 139, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 20-02-2020 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα πώλησης του είδους «καλτσούνια» δεν αναγράφεται ότι είναι κατεψυγμένο, ενώ βρέθηκε στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 2 § 1Δ των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).