Με την υπ’ αρ. 1780/26-02-2020 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΟΥΖΑ» με έδρα επί της οδού Αγίου Δημητρίου 137Α, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 20-02-2020 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «φιλέτο κοτόπουλο» δεν αναγραφόταν η προέλευση στην πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, κατά παράβαση του άρθρου 19 §1Δ της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).