Με την υπ’ αριθμ. 2575/15-3-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στο κατάστημα (ζαχαροπλαστείο) της επιχείρησης «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΟΝ. IΚΕ» με έδρα Γρηγορίου Λαμπράκη 108, στον Κορυδαλλό, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 6-3-2018 στο ανωτέρω κατάστημα διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα πώλησης του είδους «Bitterφιστικοβούτυρο» δεν αναγράφεται η τιμή κατά παράβαση του άρθρου 2 §1Α της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017).