Με την υπ’αρ. 18141/11-11-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€), σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ 6 της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την Υ.Α.70776/04-07-2016 «Αντικατάσταση του αρ.137 της ΥΑ Α2-718/2014 “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών”(Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)» και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «Ε. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ» (έδρα: Aλ Παναγούλη 18 στο Ελληνικό Αττικής ), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατόπιν καταγγελίας, στις 12.10.2016 εντός του κυλικείου που βρίσκεται στον ισόγειο χώρο, εντός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211) , διαπιστώθηκε ότι η προαναφερόμενη εταιρία διέθετε προς πώληση το είδος σάντουϊτς/τοστ με τυρί-ζαμπόν (ντομάτα-μαρούλι) με τιμή πώλησης 1,70€, όπως αυτή ανεγράφετο στον αναρτημένο τιμοκατάλογο, αντί της ανώτατης καθορισμένης τιμής πώλησης των 1,45€, που ισχύει για τα τα είδη του ΠΙΝ. 1 της παρ. 1 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης , κατά παράβαση της παραγράφου 2 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή αντικατατέστησε το άρθρο 137 της υπ’αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και ισχύει σήμερα.