ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1825/16 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   οδός ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 3, Ν. ΨΥΧΙΚΟ,

διότι ύστερα από   έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας δεν επεδείχθη φάκελος τεκμηρίωσης των αντλιών που βρίσκονται στο Πρατήριο.

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 107 παρ. 3 της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ