ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 189/06-02-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

CUNAJILIA ΤΟΥ IOANULUS, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ, Αιολίδος & Πανδώρου 8 – Κ. Πετράλωνα – Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 03/02/2015, διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα του προϊόντος «συκώτι μόσχου» δεν αναγράφεται η ένδειξη της καταγωγής – προέλευσής του, η οποία σύμφωνα με το Τιμολόγιο με αριθμό: 074498/02-02-2015 είναι η Γαλλία.

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 § 1δ των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.