Σύμφωνα με το υπ.αρ.1911/13-05-21 έγγραφο, το Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Νοτίου τομέα Αθηνών επιβάλλει πρόστιμο συνολικής αξίας ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.000 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ» βάσει του άρθρου 2 παρ.14γ του ΦΕΚ 2983/Β/30-8-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας στις 07/05/2021 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 75-77 ΚΑΛΛΙΘΕΑ διαπιστώθηκε ότι την ημέρα του ελέγχου ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΡΑΣΙ ΝΤΑΜΑ ΚΟΥΠΑ NICO LAZARIDI ΛΕΥΚΟ 750 ml 2020 ΥΠΗΡΧΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ 5,40 ΕΥΡΩ ΕΝΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΩΛΕΙΤΟ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 5,90 ΕΥΡΩ
(παράβαση άρθρου 2 παρ.9 ΔΙΕΠΠΥ)