Σύμφωνα με το υπ.αρ.1947/13-05-21 έγγραφο, το Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Νοτίου τομέα Αθηνών επιβάλλει πρόστιμο συνολικής αξίας ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ» βάσει του άρθρου 20 παρ.7ΣΤ του ΦΕΚ 2983/Β/30-8-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας στις 07/05/21 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 94 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, διαπιστώθηκε ότι την ημέρα του ελέγχου ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΚΙΜΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 214γρ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ Α/Ο Α/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ με τιμή κιλού 4,99 ευρώ (παράβαση άρθρου 20 παρ.6 ΔΙΕΠΠΥ.