Με την υπ’ αριθ. 19473/02-11-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500,00), για παράβαση του άρθρου 29 παρ. 4 της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-2017), στην εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.,  διότι σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 23-10-2018 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Πευκών 124 & Βορ. Ηπείρου στο Ν. Ηράκλειο, διαπιστώθηκε  έλλειψη της αναγραφής του αριθμού παρτίδας & της ποικιλίας στην πινακίδα πώλησης του είδους ντομάτες χύμα Ελληνικές.Για τα παραπάνω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500,00) με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το Άρθρο 29 παρ. 5Γ της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α.