Με την υπ’ αρ. 1974/05-03-2020 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «Γ. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ – Β. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΕ» με έδρα επί της Ακτής Θεμιστοκλέους 344, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 27-02-2020 στο ανωτέρω κατάστημα εστίασης διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο το είδος των ελαίων και η χρήση τους, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Α της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).