ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αριθμ. 4398/10-4-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.», Λένορμαν 129, Αθήνα για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας την 1-4-2014, διαπιστώθηκε ότι:

α) στην πινακίδα πώλησης του είδους «μπριζόλα χοιρινή κόντρα» δεν αναγραφόταν η προέλευση του είδους κατά παράβαση του άρθρου 26, παράγραφος 1δ της Υ.Α. Α2-861/14-8-2013 β) στην πινακίδα πώλησης του είδους «Βερίκοκα 200γρ – Fruit κ΄ Snack» δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης κατά παράβαση του άρθρου 2, παράγραφος 2β της Υ.Α. Α2-861/14-8-2013 και γ) στην πινακίδα πώλησης του είδους «SCHWEPPES TONIC 330ML 3+1 ΔΩΡΟ» δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης πριν και μετά την προωθητική ενέργεια κατά παράβαση του άρθρου 98, παράγραφος 4 της Υ.Α. Α2-861/14-8-2013