(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αρ. 8538/12-08-2016 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στο κατάστημα – κρεοπωλείο που εκμεταλλεύεται ο «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» που βρίσκεται επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 65, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα –κρεοπωλείο την 05-08-2016, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε μη προσυσκευασμένο κιμά, κομμένο εκ των προτέρων, από νωπό κρέας, κατά παράβαση του άρθρου 25§1 της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).