Με την υπ’ αριθμ. 2008/10-10-2016 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΦΑΡΟΣ που εδρεύει στην Αγία Πελαγία στα Κύθηρα, επειδή σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 28/9/2016 στην εν λόγω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγράφονταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για τις γαρίδες, οι οποίες βρέθηκαν στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση της παρ. 4β του άρθρου 91 της Υ.Α. Α2-718/14.