Με την υπ’ αρ. 2057/2-3-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «BAKERYΚΕΡΑΤΣΙΝΙ & ΣΙΑ ΕΕ» με έδρα στην Λ. Σαλαμίνος 86 στο Κερατσίνι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 16/2/2018 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε η μη αναγραφή  της ένδειξης «κατεψυγμένο» επί της πινακίδας πώλησης για το προϊόν «κρουασάν βουτύρου», κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1Δ της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).